Eredienst

Kern van de uiteenlopende activiteiten van de Liberaal Joodse gemeente Den Haag (LJG Den Haag) zijn de sjoeldiensten op vrijdagavond en op sjabbatochtend. Op sjabbatochtend na de dienst zijn regelmatig religieuze activiteiten, zoals lernen en cursussen voor nieuwe leden. 

De diensten worden grotendeels gevoerd in het Hebreeuws. Desondanks proberen wij een balans tussen Hebreeuws en Nederlands te vinden om de diensten voor iedereen toegankelijk te houden.

Een vrijdagavonddienst duurt ongeveer één uur, de ochtenddienst duurt ruim twee uur en zij zijn voor een belangrijk deel in het Hebreeuws. De diensten hebben een vast patroon, over heel de wereld herkenbaar.

De progressieve Sidoer (gebedenboek voor thuis en in de synagoge), wijkt af van die in orthodoxe gemeenten: gelijkheid van man en vrouw is in onze Sidoer verwerkt en hier en daar zijn teksten naar de huidige tijd geschreven.

Op joodse feestdagen worden er extra sjoeldiensten en andere religieuze activiteiten georganiseerd. Het onderwijs voor de kinderen besteedt hier ook aandacht aan en organiseert bij feestdagen activiteiten voor de kinderen.