Deze week

In synagoges over heel de wereld wordt op sjabbat hetzelfde stuk uit de Tora gelezen. Een overzicht van de Tora- en Haftaralezingen vind je hier links op de pagina. Al duizenden jaren wordt commentaar geleverd op de Parasja van de Week. Een van de vele commentaren lees je hier. Wij zijn een actieve gemeente. Wat […]