Onze gemeente

Onze gemeente kent een zeer gevarieerde samenstelling, waarbij inclusiviteit voor ons een natuurlijke grondhouding is. Met respect voor traditie, houden wij rekening met de verschillende opvattingen van onze leden over Joods zijn. De gemeente heeft, door de relatief grote aanwezigheid van expats in de Hofstad, ook leden afkomstig uit de Verenigde Staten, Israël, Oost-Europa, Latijns-Amerika […]

Agenda

Vrijdag 7 oktober12 tisjrieAanvang dienst 18.30 uur Zaterdag 8 oktober13 tisjrieAanvang dienst 9.30 uur Zondag 9 oktober14 tisjrieTalmoed Tora 10.15-12.45 uurErev SoekotAanvang dienst 18.30 uur Maandag 10 oktober15 tisjrieSoekotAanvang dienst 9.30 uur Donderdag 13 oktober18 tisjrieLernen in de soekaAanvang 20.00 uur Vrijdag 14 oktober19 tisjrieAanvang dienst 18.30 uur Zaterdag 15 oktober20 tisjrieAanvang dienst 9.30 uurLernen na de dienst Zondag 16 oktober21 tisjrieTalmoed Tora 16.00 […]

Onze rabbijn

Marianne van Praag haalde in 2008 haar semicha van de rabbijnenopleiding aan het Levisson Instituut. Sinds de installatiedienst op 12 juni 2012 is zij rabbijn van de LJG Beth Jehoeda in Den Haag. Wij zijn trots op onze rabbijn die al vanaf haar jeugd betrokken is bij onze gemeente. Rabbijn Van Praag is niet alleen […]

Wat is Progressief Jodendom?

Progressief Jodendom staat voor gelijke rechten voor alle Joden ongeacht geslacht of seksuele geaardheid. Wij verschillen van de orthodox-Joodse stroming doordat wij geloven dat de Tora niet is gedicteerd door God, maar dat de Tora is geïnspireerd door God en opgeschreven is door mensen.  Liberaal Jodendom Het progressieve Jodendom, waaronder ook het liberale en reform […]

Lidmaatschap

Iedereen die Joods is, kan lid worden van de LJG Den Haag. U bent Joods als u een kind bent van een Joodse moeder of bent overgegaan tot het jodendom volgens de officiële gioer-procedure. Indien u enkel een Joodse vader heeft, moet uw Joodse status worden bevestigd. Voor meer informatie over het lidmaatschap en de […]