Eredienst

Kern van de uiteenlopende activiteiten van de Liberaal Joodse gemeente Den Haag (LJG Den Haag) zijn de sjoeldiensten op vrijdagavond en op sjabbatochtend. Op sjabbatochtend na de dienst zijn regelmatig religieuze activiteiten, zoals lernen en cursussen voor nieuwe leden.  De diensten worden grotendeels gevoerd in het Hebreeuws. Desondanks proberen wij een balans tussen Hebreeuws en Nederlands […]

Parasja van de Week

Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn.God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Kohelet 9:7 ___________________________________________________________________ Sjabbat 29 oktober 2022/ 4 Chesjwan 5783, Noach, Beresjiet /Genesis 6:9 – 11:32             Tanach blz. 13 – 22 Haftara: Jesjajahoe 54:1 – 55:5             Tanach blz. 892 – 894 […]

Joodse Kalender

Omreken tool Voor een omreken tool en een online loeach (Joodse kalender): klik hier.             Data van Joodse feest- en treurdagen: De Joodse kalender verschilt van de gregoriaanse kalender die wij dagelijks gebruiken. Het Jodendom werkt met een maankalender in plaats van een zonkalender. Iedere Joodse maand begint en eindigt met nieuwe maan. De Joodse dag […]

Begraafplaats Den Haag

LJG Den Haag maakt samen met LJG Rotterdam gebruik van de Joodse begraafplaats Beth Hachaim. Deze begraafplaats is een afgescheiden gedeelte van de algemene begraafplaats aan de Eikelenburglaan te Rijswijk. Beth Hachaim is in 1990 gesticht op verzoek van de leden van de genoemde kehillot. De begraafplaats is in eigendom van Stichting Beth Hachaim. Wat […]

Overlijden

  Bij overlijden Bij het overlijden van een lid van de LJG Den Haag kunt u direct telefonisch met ons contact opnemen. De rabbijn of haar plaatsvervanger bezoekt de nabestaanden. Bij dit bezoek worden alle regelingen met betrekking tot de begrafenis besproken. Afgescheiden Begraafplaats Beth Hachaim De LJG Den Haag heeft samen met de LJG Rotterdam […]

Huwelijk

Wanneer twee mensen zich aan elkaar willen verbinden dan is er het huwelijk, de choepa, of een brit ahawa in geval van een m/m of v/v relatie. De choepa wordt alleen gegeven na het burgerlijk huwelijk. Voorafgaand aan de ceremonie wordt de ketoeba (de trouwacte) opgesteld en door twee getuigen, de chatan (bruidegom) en de kalla (bruid) ondertekend. Hierin […]

Bar/bat mitswa

Wanneer een jongen 13 wordt is hij bar mitswa, en een meisje wordt bat mitswa met 12 jaar. Dan zijn zij religieus meerderjarig (zoon/dochter van het gebod). Vanaf dat moment zijn zij zelf verantwoordelijk voor de keuzes die zij in hun leven maken. Deze gebeurtenis wordt gevierd op een sjabbat die vlak bij de Joodse geboortedatum van het kind […]

Geboorte

Voor pasgeboren jongetjes is er het ritueel van de besnijdenis, de briet mila, het moment van opname in het Verbond van Avraham. Op de achtste dag na de geboorte wordt een Joods jongetje besneden. Zijn er medische bezwaren, is het gewicht te laag of als de baby geel is, dan wordt de briet mila uitgesteld tot […]