Overlijden

 

Bij overlijden

Bij het overlijden van een lid van de LJG Den Haag kunt u direct telefonisch met ons contact opnemen. De rabbijn of haar plaatsvervanger bezoekt de nabestaanden. Bij dit bezoek worden alle regelingen met betrekking tot de begrafenis besproken.

Afgescheiden Begraafplaats Beth Hachaim

De LJG Den Haag heeft samen met de LJG Rotterdam de Liberaal Joodse Begraafplaats “Beth Hachaim”. Dit is een afgescheiden gedeelte van de algemene begraafplaats aan de Eikelenburglaan te Rijswijk. Beth Hachaim is in 1990 gesticht op verzoek van de leden van de LJG’s Den Haag en Rotterdam. De begraafplaats is eigendom van de Stichting Beth Hachaim. Op Beth Hachaim kunnen overleden leden van de beide gemeenten worden begraven. Het reglement van de Stichting Beth Hachajiem vindt u hier

Beartsot Hachajiem

De gebruikelijke gang van zaken bij een begrafenis/lewaje kan men lezen in het boekje “Beartsot Hachajiem, In het Land der Levenden”, uitgegeven door de Stichting Gan Hasjalom van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam. Het boekje is ook te lenen of in te zien bij de LJG Den Haag.