Wat is Progressief Jodendom?

Progressief Jodendom staat voor gelijke rechten voor alle Joden ongeacht geslacht of seksuele geaardheid. Wij verschillen van de orthodox-Joodse stroming doordat wij geloven dat de Tora niet is gedicteerd door God, maar dat de Tora is geïnspireerd door God en opgeschreven is door mensen. 

Liberaal Jodendom

Het progressieve Jodendom, waaronder ook het liberale en reform Jodendom valt, is ontstaan in de jaren dertig van de twintigste eeuw. Het is momenteel de grootste Joodse stroming in Nederland met eigen rabbijnen, synagogen, opleidingsinstituten, begraafplaatsen en een bloeiende, actieve gemeenschap. 

Traditie in beweging

Wij zijn de erfgenamen van een oude en rijke geestelijke traditie die in onze visie niet afgesloten is, maar constant in beweging blijft. Onze voorouders wisten door de eeuwen heen het religieuze erfgoed aan te passen aan nieuwe omstandigheden en inzichten. Daardoor heeft het Jodendom ons steeds in staat gesteld als volk te blijven bestaan. We onderzoeken voortdurend hoe het rijke, inspirerende en wijze Joodse gedachtegoed uit het verleden de basis en achtergrond kan blijven voor het leven van nu.

Kort samengevat staat het liberale Jodendom voor:

  • geloof en vertrouwen in één ondeelbare God
  • het geloof in en de naleving van de Tora als openbaring van God die opgetekend werd door mensen
  • het proces van aanpassing van Tora en Traditie aan de taal en de omstandigheden van vandaag en het principe dat elke Jood een rol kan spelen in dit proces
  • gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen in alle opzichten
  • maatschappelijke betrokkenheid door als Gods partners te helpen de wereld te vervolmaken, tikoen olam
  • lotsverbondenheid met heel het volk Jisraël en met de staat Israël.