AVG

Zeer veel organisaties gebruiken persoonsgegevens en wisselen deze uit. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De LJG Beth Jehoeda acht uw privacy belangrijk en wij zien het als een belangrijke verantwoordelijkheid om de privacy van de aan ons door leden, donateurs, participanten aan activiteiten en anderszins aan ons toevertrouwde persoonsgegevens te beschermen. De LJG Den Haag handelt in lijn met de AVG.

In deze verklaring lichten wij graag toe welke gegevens wij van u opslaan en hoe wij die gebruiken en beschermen.