Onze gemeente

Onze gemeente kent een zeer gevarieerde samenstelling, waarbij inclusiviteit voor ons een natuurlijke grondhouding is. Met respect voor traditie, houden wij rekening met de verschillende opvattingen van onze leden over Joods zijn. De gemeente heeft, door de relatief grote aanwezigheid van expats in de Hofstad, ook leden afkomstig uit de Verenigde Staten, Israël, Oost-Europa, Latijns-Amerika en andere landen.

Wij houden diensten, wij lernen samen, er is joods onderwijs voor de jeugd, wij organiseren  culturele en sociale evenementen en leveren sociale ondersteuning aan onze leden. Daarnaast zijn wij nauw verbonden met de andere Liberaal Joodse Gemeenten in Nederland.

Onze gemeente maakt deel uit van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (NVPJ). ‘Het Verbond’ vormt de koepel van de tien liberaal Joodse Gemeenten. Binnen het Verbond zijn zeven rabbijnen werkzaam. Sommigen van hen vervullen ook taken in de krijgsmacht en het gevangeniswezen. Het Verbond is aangesloten bij de World Union for Progressive Judaism (WUPJ).

Daarnaast is onze gemeente verbonden aan het Levisson Instituut, dat ook onder het Verbond ressorteert. Dit instituut is in 2002 opgericht met als doel rabbijnen, voorzangers, leraren en ander leidinggevend kader op te leiden voor de Nederlandse progressieve joodse gemeenschap.