Joodse zorg

Gedurende de verschillende fases in ons leven is er behoefte aan zorg. Joodse zorg wordt voor leden van de LJG Den Haag in eerste instantie geleverd door onze rabbijn en andere leden. U kun hiervoor contact opnemen met het secretariaat.

Daarnaast zijn er landelijke Joodse zorginstanties die u kunnen bijstaan bij sociaal-maatschappelijke vraagstukken, zoals uw Joodse identiteit, psychosociale problemen, posttraumatische verwerking, met als mogelijke achtergrond WO II, feest- en gedenkdagen, Joodse tradities en gewoonten, ouderenzorg, overlijden, begraven, rouwverwerking.

Joods Maatschappelijk Werk

Joods Maatschappelijk Werk (JMW) biedt mensen met Joodse achtergrond in heel Nederland al sinds 1946 een plek waar hulp, advies, ondersteuning, informatie en ook ontmoeting te vinden is. Met Joodse achtergrond bedoelt JMW iedereen die een Joodse vader, moeder of grootouder heeft en hun eventuele niet-Joodse partner.

JMW coördineert de sociale zorg voor de Joodse gemeenschap in Nederland. Het werkveld is uitzonderlijk breed en omvat een groot aantal hulpverlenings- en sociaal-culturele activiteiten. U kunt bij JMW terecht bij levensvragen, praktische problemen en psychosociale problemen, vragen rondom de WUV en andere sociale uitkeringen, jeugdzorg en ouderenzorg. Als het buiten de expertise van JMW valt, verwijst JMW u door naar een vertrouwde partner of andere externe organisatie.

JMW heeft vestigingen in Amsterdam (hoofdkantoor), Arnhem, Den Haag en Rotterdam en is iedere werkdag bereikbaar van 09.00-17.00 uur via het telefoonnummer 088-1652200. In de wintermaanden is JMW op vrijdag vanwege Sjabbat eerder gesloten. Nadere informatie is te vinden https://joodswelzijn.nl.

Sinaï Centrum

Het Sinaï Centrum is een Joodse instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het Sinaï Centrum is gespecialiseerd in de behandeling voor de meest voorkomende psychische klachten bij de Joodse doelgroep en voor psychotrauma in het algemeen. Van oudsher staat de Joodse identiteit van het centrum centraal. Deze uit zich in waarden als zorg voor elkaar, saamhorigheid en laagdrempeligheid. Deze zorg is er voor iedereen, ongeacht achtergrond of religie. Het Sinaï Centrum is het enige Joodse centrum voor psychotrauma expertise en geestelijke gezondheidszorg in Europa.

Het Sinaï Centrum is gevestigd in Amstelveen en Amersfoort. Bovendien biedt het ambulante begeleiding vanuit dependances in Groningen, Arnhem, Rotterdam en Den Haag.

Het Sinaï Centrum is op kantooruren telefonisch te bereiken:

  • Amstelveen – Amsterdam: 020 – 5457200
  • Amersfoort: 033 – 8007100

Nadere informatie is te vinden op https://sinaicentrum.nl.