Overlijden

Bij het overlijden van een lid van de LJG Den Haag kunt u direct telefonisch met ons contact opnemen. Onze rabbijn of haar plaatsvervanger bezoekt de nabestaanden. Bij dit bezoek worden alle regelingen met betrekking tot de begrafenis besproken.

Begraafplaats Beth Hachaim

De LJG Den Haag heeft samen met de LJG Rotterdam de Liberaal Joodse Begraafplaats Beth Hachaim. Dit is een afgescheiden gedeelte van de algemene begraafplaats aan de Eikelenburglaan te Rijswijk. Beth Hachaim is in 1990 gesticht op verzoek van de leden van de LJG Den Haag en LJG Rotterdam. De begraafplaats is eigendom van de Stichting Beth Hachaim. Op Beth Hachaim kunnen overleden leden van de beide gemeenten worden begraven. Het reglement van de Stichting Beth Hachaim vindt u hier.

Beartsot Hachaim

De gebruikelijke gang van zaken bij een begrafenis of lewaje kan men lezen in het boekje Beartsot Hachaim, In het Land der Levenden, uitgegeven door de Stichting Gan Hasjalom van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam. Het boekje is ook te lenen of in te zien bij de LJG Den Haag.

Adres Beth Hachaim

Begraafplaats Eikelenburg, Eikelenburglaan 7 te Rijswijk.

Openingstijden

Van 1 april t/m 30 september: dagelijks van 09.00 – 20.00 uur.

Van 1 oktober t/m 31 maart: dagelijks van 09.00 – 16.30 uur.

Het is niet gebruikelijk om de begraafplaats te bezoeken op Sjabbat, Joodse feestdagen en na het vallen van de avond.