Levenscyclus

Van geboorte tot overlijden. Als liberaal-Joodse gemeente geven we aan deze bijzondere en ingrijpende levensmomenten een speciale invulling.

Geboorte

Voor pasgeboren jongens is er het ritueel van de besnijdenis, briet mila. Voor meisjes is er de ceremonie van zewed bat, de verwelkoming van de nieuwe dochter.

Bar en Bat Mitswa

In het Jodendom worden jongetjes op hun dertiende ‘zoon van de wet’, Bar Mitswa. Een meisje wordt op twaalfjarige leeftijd ‘dochter van de wet’, Bat Mitswa. Vanaf dan zijn zij religieus meerderjarig en dus verantwoordelijk voor hun eigen daden jegens de gemeenschap. Een groots moment met een bijzondere sjoeldienst.

Trouwen

Voor twee Joodse partners die zich met elkaar willen verbinden is er het huwelijk, de choepa, of de briet ahawa voor Joodse partners van dezelfde sekse.

Overlijden

Iedereen die Joods is en lid van onze gemeente kan op onze begraafplaats Beth Hachaim in Rijswijk begraven worden.