Giften en ANBI

De Liberaal Joodse Gemeente Den Haag heeft een ANBI-status (groepsbeschikking Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom met fiscaalnummer 822816775).

Dit betekent dat we een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Er zijn fiscale voordelen verbonden aan de ANBI-status. Een daarvan is dat donaties die aan de ANBI-instelling worden gedaan, als gift fiscaal aftrekbaar zijn.

Wilt u een gift doen? Neem gerust contact met ons op om te overleggen voor welk doel u die gift wilt doen. U kunt ook kiezen voor een periodieke schenking. Die is volledig, zonder drempel, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor meer informatie daarover brengen wij u graag in contact met de penningmeester. 

ANBI’s zijn verplicht een aantal gegevens te publiceren over de organisatie. Wij hebben dat hier gedaan. Wij hebben een recent overzicht van baten en lasten met toelichting gepubliceerd. 

Meer informatie over de ANBI-beschikking vindt u op de website van het Verbond (NVPJ)